Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

tadbirkorlik va bank moliya xizmatlari

2020-yil  29-avgustdagi  30-sonli qarorga ilova

2020-yil  28-maydagi  15-sonli qarorga ilova

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 13 dekabrdagi 45-sonli qarori

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 20 iyundagi 6-son qarori

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 17 yanvardagi 1-mb 3qq-sonli qaroriga ilova