Yangi materiallar

 

Asosiy ekologik indikatorlarni shakllantirish bo‘yicha uslubiy nizomni tasdiqlash to’g’risida.

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 20 sentabr 38- son qarori

Uslubiy nizom davlat statistika organlari tomonidan respublika va hududiy darajada qo‘llanilishi uchun mo‘ljallangan.

 

Fan va innovatsiyalar sohasida statistik ko‘rsatkichlarni shakllantirish bo‘yicha uslubiy nizomni tasdiqlash to’g’risida.

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 30 avgust 37- son qarori

Mazkur Uslubiy nizom davlat statistika organlari tomonidan fan va innovatsiyalar sohasidagi asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha statistik ma’lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo‘ljallangan.

 

Imkoniyati cheklangan shaxslarning holatini kompleks baholash maqsadida uy xo`jaliklari tanlama kuzatuvini tashkil qilish va o`tkazish bo`yicha uslubiy nizomni tasdiqlash to’g’risida.

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 31 iyul 36- son qarori

Mazkur Nizom imkoniyati cheklangan shaxslarning holatini kompleks baholash maqsadida uy xo`jaliklari tanlama kuzatuvini tashkil qilish to`g`risidagi ma`lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo`ljallangan.

 

Eksport (yetkazib berilgan) va import (olib kirilgan) tovar narxlari Indeksini xisoblash bo’yicha uslubiy nizomni tasdiqlash to’g’risida.

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 28 iyun 32- son qarori

Ushbu uslubiy qoidalar organlar tomonidan ishlab chiqilgan va qo'llanilgan narxlar indekslarini hisoblash uchun O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi eksport ta'minoti va import tushumlari.

 

Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar umumiy hajmini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 28 iyun 34- son qarori

Ushbu uslubiy nizom investitsiya faoliyati ko`rsatkichlarining statistik hisobini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan bo`lib, nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilab beradi.

Uy xo'jaliklarining xarajatlari va iste`molining umumlashgan ko'rsatkichlarini shakllantirish bo'yicha uslubiliy nizomni tasdiqlash to'g’risida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 24 iyun 30- son qarori

Mazkur Tartib avtomobil transporti faoliyati hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarning to`liqligini ta`minlash uchun zarur bo`lgan reprezentativ ma`lumotlar olish maqsadida, shaxsiy avtotransport egalarining tashish faoliyatini tanlama kuzatuvini (keyingi o`rinlarda – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilaydi.

Shaxsiy avtotransport egalarining tashish faoliyatini tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha tartibni tasdiqlash to'g’risida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 30 may 28- son qarori

Mazkur Tartib avtomobil transporti faoliyati hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarning to`liqligini ta`minlash uchun zarur bo`lgan reprezentativ ma`lumotlar olish maqsadida, shaxsiy avtotransport egalarining tashish faoliyatini tanlama kuzatuvini (keyingi o`rinlarda – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilaydi.

  

Axoliga xizmat ko’rsatuvchi jismoniy shaxslarning tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha tartibni tasdiqlash to'g’risida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 30 may 27- son qarori

Mazkur Tartib xizmatlar sohasida yakka tartibdagi mehnat faoliyatida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha ko`rsatilgan bozor xizmatlari hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarning to`liqligini ta`minlash uchun zarur bo`lgan reprezentativ ma`lumotlar olish maqsadida, aholiga xizmat ko`rsatuvchi jismoniy shaxslar tanlanma kuzatuvini (keyingi o`rinlarda – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilaydi.

  

Natura holida asosiy oziq - ovqat resurslarining yillik balansini tuzish bo`yicha uslubiy nizom

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 15 aprel 15- son qarori

Mazkur uslubiy nizom balanslarni ishlab chiqish yo`li bilan oziq-ovqat resurslaridan foydalanish to`g`risidagi axborotlarning shakllanish mexanizmini belgilaydi. Nizomda Respublika bo`yicha barcha toifadagi xo`jaliklarda yilda bir marta yillik yakuniy ma`lumotlar asosida asosiy oziq-ovqat resurslari balansini (keyingi o`rinlarda balans deb ataladi) natura holida tuzish bo`yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish ko`zda tutiladi.

 

 

Uy xo'jaliklarida kuzatuv o'tkazish bo'yicha uslubiy nizomga o’zgartirish va qo’shimcha kiritish xaqida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 20 fevral 4- son qarori

Ushbu nizom aholi turmush darajasi to`g`risida statistik ma`lumotlar olish maqsadida uy xo`jaliklarida tanlanma usulda kuzatuvlar (keyinchalik – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish tartiblarini belgilaydi.

 

Gender statistikasiga oid ko’rsatkichlarni shakllantirish bo’yicha tartibni tasdiqlash to’g’risida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 15 may 24- son qarori

Gender statistikasi ko`rsatkichlarini shakllantirish bo`yicha tartib (keyingi o’rinlarda tartib deb ataladi) gender statistikasi to’grisidagi ma’lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo’ljallangan.

Oilalar holatini tavsiflovchi ko`rsatkichlarni shakllantirish bo`yicha Tartib

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 aprel 17- son qarori

Oilalar holatini tavsiflovchi ko`rsatkichlarni shakllantirish bo`yicha Tartib (keyingi o`rinlarda – Tartib) oilalar to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilaydi va davlat statistika organlarida oilalarning holatini tavsiflovchi ko`rsatkichlar bo`yicha statistik ma`lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo`ljallangan.

Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksini xisoblash

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 13- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari  indeksini  xisoblash   tizimini joriy etish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

Tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksini hisoblash bo‘yicha uslubiy nizom

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 12- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksini hisoblash tizimini joriy etish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

Yoqilg`i va energiya balansini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 11- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan yoqilg`i va energiya balansini shakllantirish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

Uy xo‘jaliklarida tanlama kuzatuvlar o‘tkazish bo‘yicha intervyuyerlar uchun qo‘llanma

                                                                                                                                                                                                                                                     

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 27 martdagi 10- son qarori

 Mazkur qo‘llanmada shuningdek, Xalqaro elektroaloqa ittifoqining Axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash va ulardan uy xo‘jaliklari va alohida shaxslar tomonidan foydalanishi bo‘yicha qo‘llanmasiga (2014 yildagi nashri), BMTning Butunjahon turizm tashkilotining (BMTBTT) Turizm statistikasi bo‘yicha 2008 yilda tayyorlangan xalqaro tavsiyalariga asoslangan ta’riflar va tavsiyalar keltirilgan.

Mehnat unumdorligini hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

                                                                                                                                                                                                                                                        |rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 28 fevraldagi 9- son qarori

O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi va hududlar, shuningdek, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha mehnat unumdorligi hamda mehnat unumdorligi indekslarini hisoblash tartibini belgilaydi.

Tovarlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 19 yanvardagi 1- son qarori

Mazkur uslubiy Nizomda, O`zbekiston Respublikasi bojxona qonunchiligi qoidalari hamda BMTning Statistika bo`limi tomonidan tayyorlangan "Tovarlar xalqaro savdosi statistikasi: kontseptsiyalar va tariflar"ning ikkinchi qayta ko`rib chiqilgan variantiga asoslangan, tovarlar tashqi savdosi bo`yicha statistik ma`lumotlar shakllanishining asosiy qoidalari va tartiblari bayon etilgan.