Yangi materiallar

 

Imkoniyati cheklangan shaxslarning holatini kompleks baholash maqsadida uy xo`jaliklari tanlama kuzatuvini tashkil qilish va o`tkazish bo`yicha uslubiy nizomni tasdiqlash to’g’risida.

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 31 iyul 36- son qarori

Mazkur Nizom imkoniyati cheklangan shaxslarning holatini kompleks baholash maqsadida uy xo`jaliklari tanlama kuzatuvini tashkil qilish to`g`risidagi ma`lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo`ljallangan.

 

Eksport (yetkazib berilgan) va import (olib kirilgan) tovar narxlari Indeksini xisoblash bo’yicha uslubiy nizomni tasdiqlash to’g’risida.

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 28 iyun 32- son qarori

Ushbu uslubiy qoidalar organlar tomonidan ishlab chiqilgan va qo'llanilgan narxlar indekslarini hisoblash uchun O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi eksport ta'minoti va import tushumlari.

 

Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar umumiy hajmini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 28 iyun 34- son qarori

Ushbu uslubiy nizom investitsiya faoliyati ko`rsatkichlarining statistik hisobini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan bo`lib, nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilab beradi.

Uy xo'jaliklarining xarajatlari va iste`molining umumlashgan ko'rsatkichlarini shakllantirish bo'yicha uslubiliy nizomni tasdiqlash to'g’risida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 24 iyun 30- son qarori

Mazkur Tartib avtomobil transporti faoliyati hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarning to`liqligini ta`minlash uchun zarur bo`lgan reprezentativ ma`lumotlar olish maqsadida, shaxsiy avtotransport egalarining tashish faoliyatini tanlama kuzatuvini (keyingi o`rinlarda – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilaydi.

Shaxsiy avtotransport egalarining tashish faoliyatini tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha tartibni tasdiqlash to'g’risida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 30 may 28- son qarori

Mazkur Tartib avtomobil transporti faoliyati hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarning to`liqligini ta`minlash uchun zarur bo`lgan reprezentativ ma`lumotlar olish maqsadida, shaxsiy avtotransport egalarining tashish faoliyatini tanlama kuzatuvini (keyingi o`rinlarda – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilaydi.

  

Axoliga xizmat ko’rsatuvchi jismoniy shaxslarning tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha tartibni tasdiqlash to'g’risida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 30 may 27- son qarori

Mazkur Tartib xizmatlar sohasida yakka tartibdagi mehnat faoliyatida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha ko`rsatilgan bozor xizmatlari hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarning to`liqligini ta`minlash uchun zarur bo`lgan reprezentativ ma`lumotlar olish maqsadida, aholiga xizmat ko`rsatuvchi jismoniy shaxslar tanlanma kuzatuvini (keyingi o`rinlarda – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilaydi.

  

Natura holida asosiy oziq - ovqat resurslarining yillik balansini tuzish bo`yicha uslubiy nizom

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 15 aprel 15- son qarori

Mazkur uslubiy nizom balanslarni ishlab chiqish yo`li bilan oziq-ovqat resurslaridan foydalanish to`g`risidagi axborotlarning shakllanish mexanizmini belgilaydi. Nizomda Respublika bo`yicha barcha toifadagi xo`jaliklarda yilda bir marta yillik yakuniy ma`lumotlar asosida asosiy oziq-ovqat resurslari balansini (keyingi o`rinlarda balans deb ataladi) natura holida tuzish bo`yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish ko`zda tutiladi.

 

 

Uy xo'jaliklarida kuzatuv o'tkazish bo'yicha uslubiy nizomga o’zgartirish va qo’shimcha kiritish xaqida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 20 fevral 4- son qarori

Ushbu nizom aholi turmush darajasi to`g`risida statistik ma`lumotlar olish maqsadida uy xo`jaliklarida tanlanma usulda kuzatuvlar (keyinchalik – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish tartiblarini belgilaydi.

 

Gender statistikasiga oid ko’rsatkichlarni shakllantirish bo’yicha tartibni tasdiqlash to’g’risida

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 15 may 24- son qarori

Gender statistikasi ko`rsatkichlarini shakllantirish bo`yicha tartib (keyingi o’rinlarda tartib deb ataladi) gender statistikasi to’grisidagi ma’lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo’ljallangan.

Oilalar holatini tavsiflovchi ko`rsatkichlarni shakllantirish bo`yicha Tartib

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 aprel 17- son qarori

Oilalar holatini tavsiflovchi ko`rsatkichlarni shakllantirish bo`yicha Tartib (keyingi o`rinlarda – Tartib) oilalar to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilaydi va davlat statistika organlarida oilalarning holatini tavsiflovchi ko`rsatkichlar bo`yicha statistik ma`lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo`ljallangan.

Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksini xisoblash

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 13- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari  indeksini  xisoblash   tizimini joriy etish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

Tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksini hisoblash bo‘yicha uslubiy nizom

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 12- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksini hisoblash tizimini joriy etish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

Yoqilg`i va energiya balansini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 11- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan yoqilg`i va energiya balansini shakllantirish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

Uy xo‘jaliklarida tanlama kuzatuvlar o‘tkazish bo‘yicha intervyuyerlar uchun qo‘llanma

                                                                                                                                                                                                                                                     

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 27 martdagi 10- son qarori

 Mazkur qo‘llanmada shuningdek, Xalqaro elektroaloqa ittifoqining Axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash va ulardan uy xo‘jaliklari va alohida shaxslar tomonidan foydalanishi bo‘yicha qo‘llanmasiga (2014 yildagi nashri), BMTning Butunjahon turizm tashkilotining (BMTBTT) Turizm statistikasi bo‘yicha 2008 yilda tayyorlangan xalqaro tavsiyalariga asoslangan ta’riflar va tavsiyalar keltirilgan.

Mehnat unumdorligini hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

                                                                                                                                                                                                                                                        |rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 28 fevraldagi 9- son qarori

O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi va hududlar, shuningdek, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha mehnat unumdorligi hamda mehnat unumdorligi indekslarini hisoblash tartibini belgilaydi.

Tovarlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 19 yanvardagi 1- son qarori

Mazkur uslubiy Nizomda, O`zbekiston Respublikasi bojxona qonunchiligi qoidalari hamda BMTning Statistika bo`limi tomonidan tayyorlangan "Tovarlar xalqaro savdosi statistikasi: kontseptsiyalar va tariflar"ning ikkinchi qayta ko`rib chiqilgan variantiga asoslangan, tovarlar tashqi savdosi bo`yicha statistik ma`lumotlar shakllanishining asosiy qoidalari va tartiblari bayon etilgan.

Avtomobil transporti faoliyati asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 16 noyabrdagi 22-son qaroriga ilova

Ushbu  Uslubiy  nizom  avtomobil  transporti  faoliyati  to`g`risidagi  statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini  belgilaydi va davlat statistika organlarida avtomobil  transportining  asosiy  ko`rsatkichlari  bo`yicha  statistik  ma`lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo`ljallangan.

 

Chakana savdo tovar aylanmasining statistika hisobi bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 2 noyabrdagi 22-sonli qaroriga ilova

 

Jalb etilayotgan chet el investitsiyalari va kreditlari umumiy hajmlarini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 23 iyuldagi 14 sonli qaroriga ILOVA

Ushbu uslubiy nizom O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 23 yanvardagi 02-02-8-4-sonli majlis bayonining 11-bandiga asosan, shuningdek, investitsiya faoliyati statistik ko`rsatkichlarini shakllantirish uslubiyatini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan va jalb etilayotgan chet el investitsiyalari va kreditlarining umumiy hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilab beradi.

 

Fermer xo'jaliklari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 2 martdagi 8-sonli buyrug'iga ilova

Mazkur uslubiy nizom fermer xo`jaliklarining qishloq xo`jaligi faoliyati statistik kuzatuvini tashkil etish uchun ularning tanlov jamlanmasini shakllantirish tartibini, tanlanma ma`lumotlarni maqsadli jamlanmaga tarqatish hamda O`zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning qishloq xo`jaligi sohasi bo`yicha tegishli yilning 1-chorak va 3-chorak yakunlari uchun hisob-kitoblarida kuzatuv natijalarini qo`llash mexanizmini o`z ichiga olgan kompleks hujjat hisoblanadi.

 

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 31 yanvar 6-son qarori

 

 

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

2018 yil 30 aprel 12-sonli qaroriga ilova

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo'yicha mazkur uslubiy nizom “Milliy hisoblar tizimi – 2008” kontseptsiyalariga asoslangan va davlat statistika organlari tomonidan yalpi ichki mahsulotni iqtisodiy faoliyat turlari kesimida hisoblashda foydalanish uchun mo'ljallangan. Uslubiy nizom, tarmoq klassifikatsiyasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichidan tasniflagichidan foydalangan holda, YaIMni yillik (batafsil hisob-kitoblar) va choraklik (tezkor baholashlar) davriylikda hisoblashni ko'zda tutadi.

 

Uy xo‘jaliklarida tanlama kuzatuvlar o‘tkazish bo‘yicha intervyuyerlar uchun qo‘llanma

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 18 martdagi 2-sonli qaroriga ilova

O‘zbekiston Respublikasi aholisining farovonligi darajasini o‘rganish maqsadida, davlat statistika organlari tomonidan uy xo‘jaliklarida tanlama usulda kuzatuvlar o‘tkaziladi.

Tadbirkorlik sub’ektlari xodimlarining o‘rtacha yillik sonini aniqlash tartibi to‘g‘risida uslubiy Nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 17 yanvardagi 1-mb 3qq-sonli qaroriga ilova

Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni va Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 24 avgustdagi 275-son “Iqtisodiy faoliyat turlarini tasniflashning xalqaro tizimiga o‘tish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq tadbirkorlik sub’ektlari xodimlarining o‘rtacha yillik sonini aniqlash tartibini belgilaydi.

 

Ishlab chiqaruvchilar narxlari kuzatuvi va sanoat mahsulotlari narxlarining indekslarini hisoblash bo`yicha uslubiy qo`llanma

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 oktabrdagi 16-sonli qaroriga ilova

Ushbu uslubiy qo`llanma sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari narxlarining darajasi va ularning o`zgarishi bo`yicha statistik kuzatuvlarni hamda narx indekslarini hisoblashni yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan

 “Ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari narxlari to`g`risida kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklida tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish tartibi” bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 iyuldagi 12-sonli qaroriga ilova

Ushbu tartib, narxlar indeksi hisob-kitoblari va sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlarining darajasi va o`zgarishi bo`yicha reprezentativ ma`lumotlarni olish, bu borada statistik kuzatuvlar sifatini oshirish va yanada takomillashtirish maqsadida, kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklidagi tanlanma kuzatuvini (keyingi o`rinlarda tanlanma kuzatuv deb yuritiladi) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilab beradi.

Fermer xo`jaliklari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 iyuldagi 14-sonli qaroriga ilova

Mazkur uslubiy nizom fermer xo`jaliklarining statistik tanlama kuzatuvlarini tashkil etish va o`tkazish uslubiyatini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan bo`lib, fermer xo`jaliklarining qishloq xo`jaligi faoliyati statistik kuzatuvini tashkil etish uchun tanlov jamlanmasini shakllantirish tartibini, kuzatuv ma`lumotlarini maqsadli jamlanmaga tarqatish hamda kuzatuv natijalarini respublika qishloq xo`jaligi sohasi bo`yicha tegishli yilning 1-chorak va 9 oylik yakunlari uchun hisob-kitoblarida qo`llash mexanizmini o`z ichiga olgan kompleks hujjat hisoblanadi..

Talim statistikasi bo'yicha uslubiy Nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 30 iyundagi 10-sonli qaror iga ilova

Ushbu talim statistikasi boyicha uslubiy Nizom (bundan keyingi o'rinda Nizom deb yuritiladi) O'zbekiston Respublikasida talim tiziming xolati va rivojlanishi togrisidagi statistik malumotlarni yeg'ish, qayta ishlash va shakilantirish uchun uslubiy asosni taminlaydi.

 

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

2016 yil 29 iyundagi 9-sonli qaroriga ilova

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo'yicha mazkur uslubiy nizom “Milliy hisoblar tizimi – 2008” kontseptsiyalariga asoslangan va davlat statistika organlari tomonidan yalpi ichki mahsulotni iqtisodiy faoliyat turlari kesimida hisoblashda foydalanish uchun mo'ljallangan. Uslubiy nizom, tarmoq klassifikatsiyasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichidan tasniflagichidan foydalangan holda, YaIMni yillik (batafsil hisob-kitoblar) va choraklik (tezkor baholashlar) davriylikda hisoblashni ko'zda tutadi.

 O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi nashrlarini rasmiylashtirish bo`yicha uslubiy tavsiyalar

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 28 iyundagi 8-sonli qaroriga ilova

Davlat statistika qo`mitasining joriy yil 28 iyundagi 8-sonli qarori bilan “O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi nashrlarini rasmiylashtirish bo`yicha uslubiy tavsiyalar” tasdiqlandi. Ushbu uslubiy tavsiyalar davlat statistika organlari xodimlari tomonidan statistik axborotlarni chiqarish jarayonida foydalanish uchun mo`ljallangan va statistik to`plamlar ko`rinishidagi nashrlarni tayyorlashda amal qilinishi lozim bo`lgan yagona talablarni belgilaydi.

 Yakka tartibdagi uy-joy va hovli xududi xo`jalik qurishlariga aholi xarajatlarini baholash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 22 iyundagi 7-sonli qaroriga ilova

Davlat statistika qo`mitasining 2016 yil 22 iyundagi 7-sonli qaroriga muvofiq foydalanishga topshirilgan yakka tartibdagi uy-joyni tanlanma kuzatuvini yanada takomillashtirish maqsadida, (Davlat statistika qo`mitasining 2010 yil 30iyuldagi 1-sonli qarori bilan tasdiqlangan) “Yakka tartibdagi uy-joy va hovli hududi xo`jalik qurilishlariga aholi xarajatlarini baholash bo`yicha uslubiy nizom”ga o`zgartirish va qo`shimchalar kiritildi.