Yangi materiallar

Jalb etilayotgan chet el investitsiyalari va kreditlari umumiy hajmlarini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 23 iyuldagi 14 sonli qaroriga ILOVA

Ushbu uslubiy nizom O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 23 yanvardagi 02-02-8-4-sonli majlis bayonining 11-bandiga asosan, shuningdek, investitsiya faoliyati statistik ko`rsatkichlarini shakllantirish uslubiyatini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan va jalb etilayotgan chet el investitsiyalari va kreditlarining umumiy hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilab beradi.

 

Fermer xo'jaliklari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 2 martdagi 8-sonli buyrug'iga ilova

Mazkur uslubiy nizom fermer xo`jaliklarining qishloq xo`jaligi faoliyati statistik kuzatuvini tashkil etish uchun ularning tanlov jamlanmasini shakllantirish tartibini, tanlanma ma`lumotlarni maqsadli jamlanmaga tarqatish hamda O`zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning qishloq xo`jaligi sohasi bo`yicha tegishli yilning 1-chorak va 3-chorak yakunlari uchun hisob-kitoblarida kuzatuv natijalarini qo`llash mexanizmini o`z ichiga olgan kompleks hujjat hisoblanadi.

 

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 31 yanvar 6-son qarori

 

 

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

2018 yil 30 aprel 12-sonli qaroriga ilova

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo'yicha mazkur uslubiy nizom “Milliy hisoblar tizimi – 2008” kontseptsiyalariga asoslangan va davlat statistika organlari tomonidan yalpi ichki mahsulotni iqtisodiy faoliyat turlari kesimida hisoblashda foydalanish uchun mo'ljallangan. Uslubiy nizom, tarmoq klassifikatsiyasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichidan tasniflagichidan foydalangan holda, YaIMni yillik (batafsil hisob-kitoblar) va choraklik (tezkor baholashlar) davriylikda hisoblashni ko'zda tutadi.

 

Uy xo‘jaliklarida tanlama kuzatuvlar o‘tkazish bo‘yicha intervyuyerlar uchun qo‘llanma

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 18 martdagi 2-sonli qaroriga ilova

O‘zbekiston Respublikasi aholisining farovonligi darajasini o‘rganish maqsadida, davlat statistika organlari tomonidan uy xo‘jaliklarida tanlama usulda kuzatuvlar o‘tkaziladi.

Tadbirkorlik sub’ektlari xodimlarining o‘rtacha yillik sonini aniqlash tartibi to‘g‘risida uslubiy Nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 17 yanvardagi 1-mb 3qq-sonli qaroriga ilova

Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni va Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 24 avgustdagi 275-son “Iqtisodiy faoliyat turlarini tasniflashning xalqaro tizimiga o‘tish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq tadbirkorlik sub’ektlari xodimlarining o‘rtacha yillik sonini aniqlash tartibini belgilaydi.

 

Ishlab chiqaruvchilar narxlari kuzatuvi va sanoat mahsulotlari narxlarining indekslarini hisoblash bo`yicha uslubiy qo`llanma

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 oktabrdagi 16-sonli qaroriga ilova

Ushbu uslubiy qo`llanma sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari narxlarining darajasi va ularning o`zgarishi bo`yicha statistik kuzatuvlarni hamda narx indekslarini hisoblashni yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan

 “Ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari narxlari to`g`risida kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklida tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish tartibi” bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 iyuldagi 12-sonli qaroriga ilova

Ushbu tartib, narxlar indeksi hisob-kitoblari va sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlarining darajasi va o`zgarishi bo`yicha reprezentativ ma`lumotlarni olish, bu borada statistik kuzatuvlar sifatini oshirish va yanada takomillashtirish maqsadida, kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklidagi tanlanma kuzatuvini (keyingi o`rinlarda tanlanma kuzatuv deb yuritiladi) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilab beradi.

Fermer xo`jaliklari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 iyuldagi 14-sonli qaroriga ilova

Mazkur uslubiy nizom fermer xo`jaliklarining statistik tanlama kuzatuvlarini tashkil etish va o`tkazish uslubiyatini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan bo`lib, fermer xo`jaliklarining qishloq xo`jaligi faoliyati statistik kuzatuvini tashkil etish uchun tanlov jamlanmasini shakllantirish tartibini, kuzatuv ma`lumotlarini maqsadli jamlanmaga tarqatish hamda kuzatuv natijalarini respublika qishloq xo`jaligi sohasi bo`yicha tegishli yilning 1-chorak va 9 oylik yakunlari uchun hisob-kitoblarida qo`llash mexanizmini o`z ichiga olgan kompleks hujjat hisoblanadi..

Talim statistikasi bo'yicha uslubiy Nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 30 iyundagi 10-sonli qaror iga ilova

Ushbu talim statistikasi boyicha uslubiy Nizom (bundan keyingi o'rinda Nizom deb yuritiladi) O'zbekiston Respublikasida talim tiziming xolati va rivojlanishi togrisidagi statistik malumotlarni yeg'ish, qayta ishlash va shakilantirish uchun uslubiy asosni taminlaydi.

 

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

2016 yil 29 iyundagi 9-sonli qaroriga ilova

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo'yicha mazkur uslubiy nizom “Milliy hisoblar tizimi – 2008” kontseptsiyalariga asoslangan va davlat statistika organlari tomonidan yalpi ichki mahsulotni iqtisodiy faoliyat turlari kesimida hisoblashda foydalanish uchun mo'ljallangan. Uslubiy nizom, tarmoq klassifikatsiyasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichidan tasniflagichidan foydalangan holda, YaIMni yillik (batafsil hisob-kitoblar) va choraklik (tezkor baholashlar) davriylikda hisoblashni ko'zda tutadi.

 O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi nashrlarini rasmiylashtirish bo`yicha uslubiy tavsiyalar

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 28 iyundagi 8-sonli qaroriga ilova

Davlat statistika qo`mitasining joriy yil 28 iyundagi 8-sonli qarori bilan “O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi nashrlarini rasmiylashtirish bo`yicha uslubiy tavsiyalar” tasdiqlandi. Ushbu uslubiy tavsiyalar davlat statistika organlari xodimlari tomonidan statistik axborotlarni chiqarish jarayonida foydalanish uchun mo`ljallangan va statistik to`plamlar ko`rinishidagi nashrlarni tayyorlashda amal qilinishi lozim bo`lgan yagona talablarni belgilaydi.

 Yakka tartibdagi uy-joy va hovli xududi xo`jalik qurishlariga aholi xarajatlarini baholash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 22 iyundagi 7-sonli qaroriga ilova

Davlat statistika qo`mitasining 2016 yil 22 iyundagi 7-sonli qaroriga muvofiq foydalanishga topshirilgan yakka tartibdagi uy-joyni tanlanma kuzatuvini yanada takomillashtirish maqsadida, (Davlat statistika qo`mitasining 2010 yil 30iyuldagi 1-sonli qarori bilan tasdiqlangan) “Yakka tartibdagi uy-joy va hovli hududi xo`jalik qurilishlariga aholi xarajatlarini baholash bo`yicha uslubiy nizom”ga o`zgartirish va qo`shimchalar kiritildi.