Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 20 fеvral 2014 yildagi 14-son qarori rus tilida tasdiqlangan

Ushbu Nizom Davlat statistika qo`mitasi tizimida zarar kеltiruvchi dasturlardan himoyani tashkillashtirish tartibini belgilaydi.