Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2013 yil 2 iyuldagi 6–sonli qaroriga ilova O`zbek tilida tasdiqlangan

Ushbu uslubiy Nizom aholi bo`yicha birlamchi ma`lumotlardan foydalangan holda aholi soni va uning tarkibi, tug`ilganlar, o`lganlar, tuzilgan nikohlar va nikohdan ajralganlar soni, mamlakatga kelganlar va undan ketganlar soni, shuningdek mamlakat ichida va uning hududlarida kelganlar va ketganlar soni to`g`risidagi asosiy tushunchalar, ko`rsatkichlarni hisoblash va shakllantirish usullarini belgilab beradi.