Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

(Tasdiqlangan sana va soni: 2015 yil 2 apreldagi 5-sonli qaroriga ilova (rus tilida tasdiqlangan))

(2018 yil 30 apreldagi 11 son qarori bilan o`zgartirishlar kiritilgan)

Ushbu Uslubiy nizom qurilish faoliyatining statistik hisobini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan bo`lib, qurilish ishlari hajm to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilab beradi.Mazkur Uslubiy nizom davlat statistika organlari tomonidan qurilish ishlari umumiy hajmlari bo`yicha statistik ma`lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo`ljallangan.Uslubiy nizomni tayyorlashda qurilish faoliyatini tartibga soluvchi O`zbekiston Respublikasi me`yoriy-huquqiy hujjatlari, Milliy hisoblash tizimi 2008 yil ta`riflari va alohida davlatlar tajribalaridan foydalanildi.