Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 17 yanvardagi 1-mb 3qq-sonli qaroriga ilova

Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni va Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 24 avgustdagi 275-son “Iqtisodiy faoliyat turlarini tasniflashning xalqaro tizimiga o‘tish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq tadbirkorlik sub’ektlari xodimlarining o‘rtacha yillik sonini aniqlash tartibini belgilaydi.