Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

2020 yil 31 martdagi 6-sonli qaroriga 1-ilova

Ushbu tartib, Uzbekiston iqtisodiyotida tovarlar va xizmatlar resurslari va ishlatilishi bo’yicha yillik jadvallarni tuzishda, xamda "Xarajatlar ishlab chiqarish" jadvallarini shakllantirishda qo’llaniladigan, shuningdek, maxsulotlar (tovarlar, ishlar va xizmatlar) ishlab chiqarishda foydalanilgan tovar va xizmatlar bo’yicha reprezentativ ma’lumotlarni olish uchun korxonallar xarajatlari tarkibining bir martalik tanlanma kuzatuvini (keyingi o’rinlarda - tanlanma kuzatuv deb yuritiladi) tashkil etish va o’tkazish mexanizmini belgilab beradi.