Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 28 dekabrda 6-sonli qaroriga ilova

Aholi tomonidan noishlab chiqarish iste’moli uchun xarid qilinadigan tovarlar va xizmatlar iste’mol narxlarining statistis kuzatuvini tashkil etishni takomillashtirish va sifatini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan bo‘lib, O’zbekiston Respublikasi hududida iste’mol narxlari indeksini aniqlash tartibini belgilaydi.