Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2020 yil 31 yanvardagi 1-sonli qaroriga ilova

Ushbu uslubiy nizom tanlanma statistik kuzatuvlarini tashkil etish va olib borishda davlat statistika organlari tomonidan ishonchli statistik ma’lumotlarni olish va ular asosida tashish va aloqa xizmatlari ta’riflari indekslarini hisoblash imkonini beruvchi bosqichlarning ketma-ketligini o‘z ichga oladi.