Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 30 may 27- son qarori

Mazkur Tartib xizmatlar sohasida yakka tartibdagi mehnat faoliyatida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha ko`rsatilgan bozor xizmatlari hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarning to`liqligini ta`minlash uchun zarur bo`lgan reprezentativ ma`lumotlar olish maqsadida, aholiga xizmat ko`rsatuvchi jismoniy shaxslar tanlanma kuzatuvini (keyingi o`rinlarda – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilaydi.