Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 15 aprel 15- son qarori

Mazkur uslubiy nizom balanslarni ishlab chiqish yo`li bilan oziq-ovqat resurslaridan foydalanish to`g`risidagi axborotlarning shakllanish mexanizmini belgilaydi. Nizomda Respublika bo`yicha barcha toifadagi xo`jaliklarda yilda bir marta yillik yakuniy ma`lumotlar asosida asosiy oziq-ovqat resurslari balansini (keyingi o`rinlarda balans deb ataladi) natura holida tuzish bo`yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish ko`zda tutiladi.