Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 20 fevral 4- son qarori

Ushbu nizom aholi turmush darajasi to`g`risida statistik ma`lumotlar olish maqsadida uy xo`jaliklarida tanlanma usulda kuzatuvlar (keyinchalik – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish tartiblarini belgilaydi.