Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2011 yil 22 martdagi 3, 5-sonli qarorlari (rus tilida tasdiqlangan)

Ushbu metodika aholining daromadlarini shakllantirishda alohida manbalarning roli va tuzilmasi, darajasi, hamda aholi turmush darajasining sifatini tavsiflovchi ko`rsatkichlarni baholash va hisoblash asoslarini belgilaydi.

Ushbu metodika Milliy hisoblar tizimining (SNS)-93 halqaro statistik standartlari, Halqaro mehnat tashkilotining tavsiyalari, O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga asoslangan.

Metodika, davlat statistika organlari tomonidan respublika va viloyatlar darajasida aholining umumiy daromadlari hajmining yillik va choraklik hisob-kitoblarini o`tkazishda foydalanishga mo`ljallangan.