Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 31 yanvardagi 6-son qarori

Mazkur uslubiy nizom iste`mol tovarlari ishlab chiqarilishi bo`yicha statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilaydi va iste`mol tovarlari ishlab chiqarish hajmi to`g`risida statistik ma`lumotlarni shakllantirish uchun davlat statistika organlari tomonidan foydalanishga mo`ljallangan.