Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 20 iyundagi 6-son qarori

Mazkur uslubiy Nizom, ko’rilayotgan davrda kichik biznesning respublika iqtisodiyoti rivojidagi ulushini baxolash va asosiy ko’rsatkichlari xisoblash uchun reprezentativ malumotlar olish maqsadida, kichik biznes subyektlari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o’tkazish mexanizimini belgilash