Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 13 dekabrdagi 45-sonli qarori

Statistika  ishlarini  bajarish  jarayonida  foydalaniladigan statistik  klassifikatsiyalar  tizimini  yanada rivojlantirish,  "Milliy  tsisoblar  tizimi - 2008" k}llanmasida  tavsiya kilingan asosiy fondlarning  xalqaro  tasniflagichiga  o’tish, asosiy  fondlarning  tarkibi bo’yicha  xalqaro  qiyosiylikni  ta’minlash,  asosiy fondlarning  xajmi tarkibi  va xolatini baxolash  bo’yicha  ishlarni  takomillashtirish  maksadida.