Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2010 yil 27 avgustdagi 3-sonli qarori

Ushbu uslubiy Nizom davlat statistika organlari tomonidan asosiy oziq-ovqat va nooziq-ovqat iste’mol mollari balansini yaratish yo’li bilan tovar bozorlarida resurslardan foydalanish to’q’risidagi ma’lumotlarni shakllantirish mеxanizmini aniqlaydi.