Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 18 yanvardagi 1-sonli qaroriga ilova

Mazkur turizm statistikasi bo`yicha uslubiy Nizom (bundan keyin – Nizom deb yuritiladi) milliy hisoblar tizimining “turizm yordamchi hisobi” va to`lov balansi statistikasining kontseptual doirasi bilan bog`liq holda turizm holati va rivojlanishi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni yig`ish, qayta ishlash va shakllantirish uchun uslubiy asosni ta`minlaydi.