Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2010 yil 24 dekabrdagi 18-sonli qarori

2016 yil 29 fevraldagi 2- son qaror bilan o`zgartirish kiritilgan

2018 yil 31 yanvardagi 5 - son qaror bilan o`zgartirish kiritilgan

Ushbu Nizom aholi turmush darajasi to`g`risida statistik ma`lumotdar olish maqsadida uy xo`jaliklarida tanlanma usulda kuzatuvlar (keyinchalik - kuzatuvlar) tashkil etish va o`tkazish tartiblarini belgilaydi.