Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 13 noyabrdagi 43-sonli qaroriga 1-ilova

Ushbu uslubiy nizom aholi turmush darajasi to‘g‘risidagi statistik ma’lumotlarni olish maqsadida kam ta’minlangan uy xo‘jaliklarida tanlama usulda kuzatuv  tashkil etish va o‘tkazish tartiblarini belgilaydi.