Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 16 noyabrdagi 22-son qaroriga ilova

Ushbu  Uslubiy  nizom  avtomobil  transporti  faoliyati  to`g`risidagi  statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini  belgilaydi va davlat statistika organlarida avtomobil  transportining  asosiy  ko`rsatkichlari  bo`yicha  statistik  ma`lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo`ljallangan.