Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 19 maydagi 4-son qaroriga ilova

O’zbekiston Respublikasining “Davlat statistikasi to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq, avtomobil transporti faoliyatining rivojlanish xolatini statistic xisoda aks etirish bo’yicha statistic malumotlarni shaklantirish uslubiyatini yanada takomilashtirish maqsadida, Davlat statistika qo’mitasi qarori qilindi.