Demografiya va mehnat statistikasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

Mehnat resurslari hisobot balansini hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 4 maydagi 13–sonli qaroriga ilova

 

 

Asosiy demografik ko`rsatkichlarni shakllantirish bo`yicha uslubiy Nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2013 yil 2 iyuldagi 6–sonli qaroriga ilova (O`zbek tilida tasdiqlangan)

Ushbu uslubiy Nizom aholi bo`yicha birlamchi ma`lumotlardan foydalangan holda aholi soni va uning tarkibi, tug`ilganlar, o`lganlar, tuzilgan nikohlar va nikohdan ajralganlar soni, mamlakatga kelganlar va undan ketganlar soni, shuningdek mamlakat ichida va uning hududlarida kelganlar va ketganlar soni to`g`risidagi asosiy tushunchalar, ko`rsatkichlarni hisoblash va shakllantirish usullarini belgilab beradi.

 

Asosiy demografik ko'rsatkichlarni shakllantirishda fuqarolik holati dalolatnomalari va statistik hisob talonlari ma`lumotlarini kodlashtirish bo'yicha qo'llanma

Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 31 maydagi 8–sonli qaroriga ilova

2015 yil 23 yanvardagi 2- son qarori bilan o`zgartirishlar kiritilgan (O`zbek tilida tasdiqlangan)

Ushbu Qo`llanma aholi soni, tug`ilganlar, o`lganlar, nikoh tuzganlar va nikohdan ajrashganlar, kelganlar va ketganlar soni to`g`risida to`liq, ishonchli, o`z vaqtida va sifatli ma`lumotlarni olish maqsadida tayyorlangan.