Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

Xarajaatlar -ishlab chiqarish jadvalini tuzish bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

2019 yil 12 fevral 2-sonli qaroriga ilova

 

 

Ishlab chiqarish hisobini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

2018 yil 28 sentabr 18-sonli qaroriga ilova

 

 

Kapital bilan operatsiyalar hisobini shakllantirish bo'yicha vaqtinchalik uslubiy Nizom

|rus|

2018 yil 30 yanvar 3-sonli qaroriga ilova

 

 

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

2018 yil 30 aprel 12-sonli qaroriga ilova

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo'yicha mazkur uslubiy nizom “Milliy hisoblar tizimi – 2008” kontseptsiyalariga asoslangan va davlat statistika organlari tomonidan yalpi ichki mahsulotni iqtisodiy faoliyat turlari kesimida hisoblashda foydalanish uchun mo'ljallangan. Uslubiy nizom, tarmoq klassifikatsiyasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichidan tasniflagichidan foydalangan holda, YaIMni yillik (batafsil hisob-kitoblar) va choraklik (tezkor baholashlar) davriylikda hisoblashni ko'zda tutadi.

 

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

2016 yil 29 iyundagi 9-sonli qaroriga ilova

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblash bo'yicha mazkur uslubiy nizom “Milliy hisoblar tizimi – 2008” kontseptsiyalariga asoslangan va davlat statistika organlari tomonidan yalpi ichki mahsulotni iqtisodiy faoliyat turlari kesimida hisoblashda foydalanish uchun mo'ljallangan. Uslubiy nizom, tarmoq klassifikatsiyasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichidan tasniflagichidan foydalangan holda, YaIMni yillik (batafsil hisob-kitoblar) va choraklik (tezkor baholashlar) davriylikda hisoblashni ko'zda tutadi.

 

Yalpi ichki mahsulotni yakuniy iste`mol usulida hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

2011 yil 1 apreldagi 3-sonli qaroriga ilova

Mazkur uslubiy Nizom MHT-93 va MHT-2008 xalqaro statistik andozalariga, shuningdek Xalqaro Valyuta Jamg`armasi, Jahon Banki ekspertlarining tavsiyalariga asoslangan va davlat statistika organlari tomonidan yalpi ichki mahsulotni yakuniy iste`mol usuli bilan hisoblashda foydalanish uchun mo`ljallangan.