Narxlar statistikasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

Eksport (yetkazib berilgan) va import (olib kirilgan) tovar narxlari Indeksini xisoblash bo’yicha uslubiy nizomni tasdiqlash to’g’risida.

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 28 iyun 32- son qarori

Ushbu uslubiy qoidalar organlar tomonidan ishlab chiqilgan va qo'llanilgan narxlar indekslarini hisoblash uchun O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi eksport ta'minoti va import tushumlari.

 

Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksini xisoblash

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 13- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari  indeksini  xisoblash   tizimini joriy etish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

 

Tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksini hisoblash bo‘yicha uslubiy nizom

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 12- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksini hisoblash tizimini joriy etish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

 

Tashish va aloqa xizmatlari indeksini hisoblash bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 26 sentabr 16-sonli qaroriga ilova

 

 

Ishlab chiqaruvchilar narxlari kuzatuvi va sanoat mahsulotlari narxlarining indekslarini hisoblash bo`yicha uslubiy qo`llanma

 

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 oktabrda 16-sonli qaroriga ilova

Ushbu uslubiy qo`llanma sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari narxlarining darajasi va ularning o`zgarishi bo`yicha statistik kuzatuvlarni hamda narx indekslarini hisoblashni yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan.

 “Ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari narxlari to`g`risida kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklida tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish tartibi” bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 iyulda 12-sonli qaroriga ilova

Ushbu tartib, narxlar indeksi hisob-kitoblari va sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlarining darajasi va o`zgarishi bo`yicha reprezentativ ma`lumotlarni olish, bu borada statistik kuzatuvlar sifatini oshirish va yanada takomillashtirish maqsadida, kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklidagi tanlanma kuzatuvini (keyingi o`rinlarda tanlanma kuzatuv deb yuritiladi) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilab beradi.

 

1 yanvar holatiga asosiy fondlarni har yilgi qayta baholash indekslarini hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 8 iyundagi 11-sonli qarori

Ushbu uslubiy Nizom asosiy fondlarni qayta baholash indekslarini hisoblashning yagona uslubiy asosini belgilash maqsadida ishlab chiqilgan.
“1 yanvar holatiga asosiy fondlarni har yili qayta baholashni o`tkazish tartibi to`g`risida”gi Nizomga muvofiq (ro`yxat raqami 1192, 4 dekabr 2002 yil) (O`zbekiston Respublikasi vazirliklari, davlat qo`mitalari va idoralarining me`yoriy hujjatlari axborotnomasi, 2002 y., 23-24-son), asosiy fondlarni qayta baholashda indeks usulini qo`llash uchun, O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi tomonidan har yili 31 dekabrga qadar navbatdagi qayta baholash bo`yicha tegishli indekslar ishlab chiqiladi va rasmiy ravishda ommaviy axborot vositalarida e`lon qilinadi.