Narxlar statistikasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

Tashish va aloqa xizmatlari indeksini hisoblash bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 26 sentabr 16-sonli qaroriga ilova

 

 

Ishlab chiqaruvchilar narxlari kuzatuvi va sanoat mahsulotlari narxlarining indekslarini hisoblash bo`yicha uslubiy qo`llanma

 

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 oktabrda 16-sonli qaroriga ilova

Ushbu uslubiy qo`llanma sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari narxlarining darajasi va ularning o`zgarishi bo`yicha statistik kuzatuvlarni hamda narx indekslarini hisoblashni yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan.

 “Ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari narxlari to`g`risida kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklida tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish tartibi” bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 iyulda 12-sonli qaroriga ilova

Ushbu tartib, narxlar indeksi hisob-kitoblari va sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlarining darajasi va o`zgarishi bo`yicha reprezentativ ma`lumotlarni olish, bu borada statistik kuzatuvlar sifatini oshirish va yanada takomillashtirish maqsadida, kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklidagi tanlanma kuzatuvini (keyingi o`rinlarda tanlanma kuzatuv deb yuritiladi) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilab beradi.

 

1 yanvar holatiga asosiy fondlarni har yilgi qayta baholash indekslarini hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 8 iyundagi 11-sonli qarori

Ushbu uslubiy Nizom asosiy fondlarni qayta baholash indekslarini hisoblashning yagona uslubiy asosini belgilash maqsadida ishlab chiqilgan.
“1 yanvar holatiga asosiy fondlarni har yili qayta baholashni o`tkazish tartibi to`g`risida”gi Nizomga muvofiq (ro`yxat raqami 1192, 4 dekabr 2002 yil) (O`zbekiston Respublikasi vazirliklari, davlat qo`mitalari va idoralarining me`yoriy hujjatlari axborotnomasi, 2002 y., 23-24-son), asosiy fondlarni qayta baholashda indeks usulini qo`llash uchun, O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi tomonidan har yili 31 dekabrga qadar navbatdagi qayta baholash bo`yicha tegishli indekslar ishlab chiqiladi va rasmiy ravishda ommaviy axborot vositalarida e`lon qilinadi.