Narxlar statistikasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

Eksport (yetkazib berilgan) va import (olib kirilgan) tovar narxlari Indeksini xisoblash bo’yicha uslubiy nizomni tasdiqlash to’g’risida.

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 28 iyun 32- son qarori

Ushbu uslubiy qoidalar organlar tomonidan ishlab chiqilgan va qo'llanilgan narxlar indekslarini hisoblash uchun O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi eksport ta'minoti va import tushumlari.

 

Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksini xisoblash

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 13- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari  indeksini  xisoblash   tizimini joriy etish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

 

Tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksini hisoblash bo‘yicha uslubiy nizom

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 12- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksini hisoblash tizimini joriy etish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

 

Tashish va aloqa xizmatlari indeksini hisoblash bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 26 sentabr 16-sonli qaroriga ilova

 

 

Iste’mol bozorida narxlar darajasini aniqlash yuzasidan tovarlarning o‘rtacha iste’mol narxlari kuzatuvini tashkil etish va hisoblash bo‘yicha uslubiy nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 28 sentabrda 17-sonli qaroriga ilova

Mazkur uslubiy nizom O’zbekiston Respublikasi bo‘yicha uyushgan savdo majmualari va dehqon bozorlaridagi tovarlarning o‘rtacha narxlari kuzatuvi tartibini, shu bilan bir qatorda alohida turdagi tovarlarning ma’lum bir davrdagi o‘rtacha iste’mol narxlarini hisoblash tartibini belgilaydi.

 

Tovar va xizmatlarning iste’mol narxlari (tariflari) kuzatuvini tashkil etish va iste’mol narxlari indeksini hisoblash bo‘yicha uslubiy nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 28 dekabrda 6-sonli qaroriga ilova

Aholi tomonidan noishlab chiqarish iste’moli uchun xarid qilinadigan tovarlar va xizmatlar iste’mol narxlarining statistis kuzatuvini tashkil etishni takomillashtirish va sifatini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan bo‘lib, O’zbekiston Respublikasi hududida iste’mol narxlari indeksini aniqlash tartibini belgilaydi.

 

Ishlab chiqaruvchilar narxlari kuzatuvi va sanoat mahsulotlari narxlarining indekslarini hisoblash bo`yicha uslubiy qo`llanma

 

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 oktabrda 16-sonli qaroriga ilova

Ushbu uslubiy qo`llanma sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari narxlarining darajasi va ularning o`zgarishi bo`yicha statistik kuzatuvlarni hamda narx indekslarini hisoblashni yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan.

 “Ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari narxlari to`g`risida kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklida tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish tartibi” bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 26 iyulda 12-sonli qaroriga ilova

Ushbu tartib, narxlar indeksi hisob-kitoblari va sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlarining darajasi va o`zgarishi bo`yicha reprezentativ ma`lumotlarni olish, bu borada statistik kuzatuvlar sifatini oshirish va yanada takomillashtirish maqsadida, kichik tadbirkorlik sub`ektlarining pilot shaklidagi tanlanma kuzatuvini (keyingi o`rinlarda tanlanma kuzatuv deb yuritiladi) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilab beradi.