Sanoat statistikasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

 

Yoqilg`i va energiya balansini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom

                                  

|rus|

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 29 martdagi 11- son qarori

 O‘zbekiston Respublikasining “Ushbu Uslubiy nizom O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan yoqilg`i va energiya balansini shakllantirish bo`yicha uslubiyatni joriy qilish tartibini belgilaydi

 

Ishlab chiqarish faoliyati bilan shug`ullannuvchi jismoniy shaxslarning (yuridik maqomga ega bo`lmagan) tanlama kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha tartib

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 28 avgust 96-son buyrug'i

 

 

Sanoat ishlab chiqarishning energiya samaradorligini aniqlash bo'yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 31 iyul 15-son qarori

Ushbu uslubiy nizom sanoat ishlab chiqarishning energiya samaradorligi, shuningdek, yoqilg`i-energetika tarmog`ini tavsiflovchi alohida ko`rsatkichlar bo`yicha statistika axborotlarini shakllantirish tartibini belgilaydi.

 

Ishlab chiqarish faoliyati bilan shug`ullannuvchi jismoniy shaxslarning tanlama kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha TARTIB

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 20 fevraldagi 19-son qarori  

Mazkur tartib sanoat ishlab chiqarish hajmi bo`yicha statistik ma`lumotlarning to`liqligini ta`minlash uchun zarur bo`lgan reprezentativ ma`lumotlar olish maqsadida, ishlab chiqarish faoliyati bilan shug`ullannuvchi jismoniy shaxslarning tanlama kuzatuvini (keyingi o`rinlarda kuzatuv deb ataladi) tashkil etish va o`tkazish mexanizmini belgilaydi.

 

Iste`mol tovarlari ishlab chiqarish hajmini shakllantirish bo`yicha uslubiy NIZOM

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 31 yanvardagi 6-son qarori

Mazkur uslubiy nizom iste`mol tovarlari ishlab chiqarilishi bo`yicha statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilaydi va iste`mol tovarlari ishlab chiqarish hajmi to`g`risida statistik ma`lumotlarni shakllantirish uchun davlat statistika organlari tomonidan foydalanishga mo`ljallangan.

 

 

Qayta ishlash sanoati ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksini deflyatorlash usuli asosida hisoblash bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2014 yil 10 dеkabrdagi 13-son qarori 

Ushbu uslubiy nizom, mamlakat va uning hududlarining asosiy makroiqtisodiy ko`rsatkichlarini shakllantirishda iqtisodiyotning ishlab chiqarish sektori rivojlanishini kuzatib borish uchun indikator sifatida qo`llaniladigan, sanoat ishlab chiqarishi fizik hajmi indeksining tarkibiy qismi hisoblangan qayta ishlash sanoati ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksini aniqlashda davlat statistika organlari tomonidan statistika ma`lumotlarini shakllantirish tartibini belgilaydi.

 

Sanoat ishlab chiqarishning umumiy hajmi qiymatini baholash bo`yicha uslubiy NIZOM

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2015 yil 9 iyundagi 9-son qarori

Ushbu Uslubiy nizom sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarning shakllanish tartibini belgilaydi (tovarlar, ishlar, xizmatlar) va davlat statistika organlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning umumiy hajmi bo`yicha statistik ma`lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo`ljallangan.