Tadbirkorlik va bank-moliya xizmatlari statistikasi boshqarmasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

Tadbirkorlik sub’ektlari xodimlarining o‘rtacha yillik sonini aniqlash tartibi to‘g‘risida uslubiy Nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 17 yanvardagi 1-mb 3qq-sonli qaroriga ilova

|ru|

Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni va Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 24 avgustdagi 275-son “Iqtisodiy faoliyat turlarini tasniflashning xalqaro tizimiga o‘tish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq tadbirkorlik sub’ektlari xodimlarining o‘rtacha yillik sonini aniqlash tartibini belgilaydi.

Kichik biznes subyektlari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha uslubiy Nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 20 iyundagi 6-son qarori

Mazkur uslubiy Nizom, ko’rilayotgan davrda kichik biznesning respublika iqtisodiyoti rivojidagi ulushini baxolash va asosiy ko’rsatkichlari xisoblash uchun reprezentativ malumotlar olish maqsadida, kichik biznes subyektlari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o’tkazish mexanizimini belgilash