Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

 

Chakana savdo faoliyati bilan shug`ullanuvchi jismoniy shaxslarning tanlanma kuzatuvlarini tashkil etish va o`tkazish tartibi

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 22 fevraldagi 6- son qarori

 

Tovarlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 19 yanvardagi 1- son qarori

Mazkur uslubiy Nizomda, O`zbekiston Respublikasi bojxona qonunchiligi qoidalari hamda BMTning Statistika bo`limi tomonidan tayyorlangan "Tovarlar xalqaro savdosi statistikasi: kontseptsiyalar va tariflar"ning ikkinchi qayta ko`rib chiqilgan variantiga asoslangan, tovarlar tashqi savdosi bo`yicha statistik ma`lumotlar shakllanishining asosiy qoidalari va tartiblari bayon etilgan.

 

Chakana savdo tovar aylanmasining statistika hisobi bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 2 noyabrdagi 22-sonli qaroriga ilova

Ushbu uslubiy Nizom ulgurji savdo sohasidagi statistik hisobni yanada takomillashtirish maqsadida tayyorlangan va ulgurji savdo tovar aylanmasi va tovar zahiralari to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini belgilaydi.

 

Kiruvchi turizm bo`yicha tanlanma kuzatuvni tashkil etish va o`tkazish tartibi

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 30 maydagi 58-sonli buyrug'i

 

Xizmatlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 19 yanvardagi 1-sonli qaroriga ilova

 

Spirtli ichimliklar balansini tuzish, aholi jon boshiga spirtli ichimliklar iste`molini hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2010 yil 27 avgustdagi 2-sonli qarori

Ushbu uslubiy Nizom mulkchilik shakli va tashkiliy-huquqiy shaklidan qat`iy nazar barcha xo`jalik yurituvchi sub`yektlar bo`yicha spirtli ichimliklar resurslarini shakllanishi va foydalanish hisobini to`liqligini ta`minlash maqsadida ishlab chiqilgan.

 

Asosiy oziq-ovqat iste`mol tovarlari balansini tuzish bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2010 yil 27 avgustdagi 3-sonli qarori

Ushbu uslubiy Nizom davlat statistika organlari tomonidan asosiy oziq-ovqat va nooziq-ovqat iste’mol mollari balansini yaratish yo’li bilan tovar bozorlarida resurslardan foydalanish to’q’risidagi ma’lumotlarni shakllantirish mеxanizmini aniqlaydi.