Turmush darajasi va ijtimoiy soha statistikasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

Fan va innovatsiyalar sohasida statistik ko‘rsatkichlarni shakllantirish bo‘yicha uslubiy nizomni tasdiqlash to’g’risida.

                                  

 Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 30 avgust 37- son qarori

Mazkur Uslubiy nizom davlat statistika organlari tomonidan fan va innovatsiyalar sohasidagi asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha statistik ma’lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo‘ljallangan.

 

Davlat statistika organlari tomonidan tanlama statistik kuzatuvlarni amalga oshirishda fuqarolar yig`inlari bilan hamkorlikni yo`lga qo`yish tartibi

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 24 oktabrdagi 5-qq-sonli qaror iga ilova

 

 

Uy xo`jaliklarida tanlama kuzatuvlar o`tkazish bo`yicha intervyuerlar uchun qo`llanma

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 30 apreldagi 9-sonli qaror iga ilova

 

 

Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini amalga shirgan mikrofirma va kichik korxonalar tanlama kuzatuvini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha VAQTINChALIK TARTIB

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 27 fevraldagi 11-sonli qaror iga ilova

Mazkur vaqtinchalik tartib ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari bo‘yicha statistik ma’lumotlarning to‘liqligini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan reprezentativ ma’lumotlar olish maqsadida, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini amalga oshirgan mikrofirma va kichik korxonalar tanlama kuzatuvini (keyingi o‘rinlarda - kuzatuv) tashkil etish va o‘tkazish mexanizmini belgilaydi.

Talim statistikasi bo'yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 30 iyundagi 10-sonli qaror iga ilova

Ushbu talim statistikasi boyicha uslubiy Nizom (bundan keyingi o'rinda Nizom deb yuritiladi) O'zbekiston Respublikasida talim tiziming xolati va rivojlanishi togrisidagi statistik malumotlarni yeg'ish, qayta ishlash va shakilantirish uchun uslubiy asosni taminlaydi.

 Tashkilotlarning innovatsion faolligi hamda tadbiq etilgan innovatsiyalarning biznesni rivojlanishiga ta`siri kuzatuvlarini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2013 yil 28 maydagi 5-sonli qaroriga ilova

Ushbu Nizom innovatsion faoliyatga to`sqinlik qiluvchi omillarni o`rganish, shuningdek, tashkilotlar tomonidan tadbiq etilgan innovatsiyalarning iqtisodiy samarasini aniqlash maqsadida, tashkilotlarning innovatsion faolligi hamda tadbiq etilgan innovatsiyalarning biznesni rivojlanishiga ta`siri kuzatuvlarini (keyingi o`rinlarda – kuzatuv) tashkil etish va o`tkazish mexanizmlarini belgilaydi.

 Turizm statistikasi bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 18 yanvardagi 1-sonli qaroriga ilova

Mazkur turizm statistikasi bo`yicha uslubiy Nizom (bundan keyin – Nizom deb yuritiladi) milliy hisoblar tizimining “turizm yordamchi hisobi” va to`lov balansi statistikasining kontseptual doirasi bilan bog`liq holda turizm holati va rivojlanishi to`g`risidagi statistik ma`lumotlarni yig`ish, qayta ishlash va shakllantirish uchun uslubiy asosni ta`minlaydi.

 Uy xo`jaliklarida tanlama kuzatuv o`tkazish bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2010 yil 24 dekabrdagi 18-sonli qarori

2016 yil 29 fevraldagi 2- son qaror bilan o`zgartirish kiritilgan

2018 yil 31 yanvardagi 5 - son qaror bilan o`zgartirish kiritilgan

Ushbu Nizom aholi turmush darajasi to`g`risida statistik ma`lumotdar olish maqsadida uy xo`jaliklarida tanlanma usulda kuzatuvlar (keyinchalik - kuzatuvlar) tashkil etish va o`tkazish tartiblarini belgilaydi.