Uslubiy ilovalar ro`yxati

 

O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi tizimi organlarida statistik byulletenlarni rasmiylashtirish bo`yicha tavsiyalar”ga kiritilayotgan o`zgartirish va qo`shimchalar

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil "25" yanvardagi buyrug`iga asosan

 

 

“O’zbekistan Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi tizimi organlarida statistik byulleteilarni rasmiylashtirish buyicha tavsiyalar"ga kiritilayotgan o’zgartirishlar

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil "19" fevral

 

 

Davlat statistika sohasida huquqbuzarliklarni profilaktika qilish hamda statistik ma'lumotlarni to'liqligi va ishonchliligini ta'minlash maqsadida xo'jalik yurituvchi subyektlar bilan samarali hamkorlik qilishni tashkil etish, ular uchun maksimal qulay shart - sharoitlarni yaratish bo'yicha Ko'rsatmalar

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil “29”  yanvar

 

 

O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasida ish yuritish va hujjatlar ijrosini nazorat qilishni tashkil etish bo`yicha YO`RIQNOMA

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil “7”  maydagi 45 - son buyrug`iga ilova

 

 

Davlat statistika qo`mitasi tizimi mansabdor shaxslari va boshqa xodimlari tomonidan o`z mansab va xizmat vazifalarini bajarish sifatini baholash tizimini va standartlarini, samaradorlik mezonlarini belgilash reglamenti

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil “24”  maydagi 54 - son buyrug`iga ilova

Ushbu  Reglament  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  2  fevraldagi  “Korruptsiyaga  qarshi  kurashish  to`g`risida»gi O`zbekiston  Respublikasi  Qonunining  qoidalarini  amalga  oshirish  chora-tadbirlari  to`g`risida”gi  PQ-2752-son  qaroriga  muvofiq  ishlab  chiqilib, davlat  statistika  tizimi  mansabdor  shaxslari  va  boshqa  xodimlari  (bosh, yetakchi va 1-toifali mutaxassislar) faoliyatini o`rganish va baholash tartibi, mezonlari va muddatlarini belgilaydi.

 

O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi tizimida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to`g`risidagi NIZOM

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil “28”  maydagi 56 - son buyrug`iga ilova

Mazkur Nizom O`zbekiston Respublikasining 2017 yil 11 sentyabrdagi “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Qonuniga o`zgartirish va qo`shimchalar kiritish haqida”gi O`RQ-445-son Qonuniga, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7 maydagi “Davlat organlarida, davlat muassasalarida va davlat ishtirokidagi tashkilotlarda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to`g`risidagi Namunaviy nizomni tasdiqlash haqida”gi 341-son Qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan.

 

O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi nashrlarini rasmiylashtirish bo`yicha uslubiy tavsiyalar

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 28 iyundagi 8-sonli qaroriga ilova

Davlat statistika qo`mitasining joriy yil 28 iyundagi 8-sonli qarori bilan “O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi nashrlarini rasmiylashtirish bo`yicha uslubiy tavsiyalar” tasdiqlandi. Ushbu uslubiy tavsiyalar davlat statistika organlari xodimlari tomonidan statistik axborotlarni chiqarish jarayonida foydalanish uchun mo`ljallangan va statistik to`plamlar ko`rinishidagi nashrlarni tayyorlashda amal qilinishi lozim bo`lgan yagona talablarni belgilaydi.

 

Elektron raqamli imzodan foydalangan holda elektron shaklda davlat statistika hisobotini taqdim etish tartibi to`g`risida Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2013 yil 24 iyundagi 3-mb-son qaroriga ilova

Ushbu Nizom O`zbekiston Respublikasining "Davlat statistikasi to`g`risida"gi (O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2002 y., 12-son, 219-modda), "Elektron raqamli imzo to`g`risida"gi (O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2004 y., 4-son, 41-modda), "Elektron hujjat aylanishi to`g`risida"gi (O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2004 y., 20-son, 230-modda) qonunlariga muvofiq, Internet tarmog`i orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda elektron hujjat ko`rinishida davlat statistika hisobotini (bundan buyon matnda statistika hisoboti deb yuritiladi) taqdim etish tartibini belgilaydi

 

Statistik ma'lumotlarni tayyorlash va tarqatish bo'yicha ishlarni tashkillashtirish Rеglamеnti

Tasdiqlangan sana va soni: 2011 yil 15 avgustdagi 28-son qaroriga ilova (rus tilida tasdiqlangan)

O`zbekiston Respublikasining “Davlat statistikasi to`g`risida”gi Qonuni va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi faoliyatini tashkil etish to`g`risida” 2003 yil 8 yanvardagi 8-son qarori bilan tasdiqlangan O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi to`g`risidagi Nizomga muvofiq ishlab chiqilgan bo`lib, jismoniy va yuridik shaxslardan olingan ma`lumotlarni, birlamchi ma`lumotlar maxfiyligini saqlagan holda, davlat organlariga, yuridik va jismoniy shaxslarga, halqaro va chet el tashkilotlariga, shuningdek keng ommaga davlat statistika organlari tomonidan rasmiy statistika ma`lumotlarini taqdim etish va tarqatish tartibini belgilaydi.

Mazkur Reglament davlat sirlarini yoki qonun bilan qo`riqlanadigan boshqa sirni o`z ichiga olgan axborotlarga tatbiq etilmaydi.

 

 

O`zbеkiston Rеspublikasi Davlatstatistika qo`mitasi Hay'ati faoliyati Rеglamеnti

Tasdiqlangan sana va soni: 20 sеntyabr 2010 yildagi 29-son qarori (rus tilida tasdiqlangan)

Davlat statistika qo`mitasining Hay'ati (bundan buyon matnda Hay’at deb yuritiladi) doimiy faoliyat yurituvchi maslahat organ hisoblanadi.

Hay'at o`z faoliyatida O`zbеkiston Rеspublikasi Konstitutsiyasiga, “Davlat statistika to`g`risida”gi qonuni va O`zbеkiston Rеspublikasining boshqa qonunlariga, O`zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, O`zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 8 yanvardagi 8-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat statistika qo`mitasi to’g’risidagi Nizom hamda mazkur Rеglamеntga amal qiladi.

 

O`zbеkiston Rеspublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichini (ikkinchi tahrir) Korxona va tashkilotlarning Yagona davlat rеgistriga joriy etish Tartibi

Tasdiqlangan sana va soni: 2011yil 31 martdagi 18-son qarori (rus tilida tasdiqlangan)

Mazkur Tartib Korxona va tashkilotlarning Yagona davlat rеgistriga (KTYaDR), O`zbеkiston standartlashtirish, mеtrologiya va sеrtifikatlash agеntligi tomonidan 2011 yil 28 yanvarda 5-son qarori bilan tasdiqlangan O`zbеkiston Rеspublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichini (bundan buyon matnda IFUT-2 deb yuritiladi) joriy etish mеxanizmini belgilaydi va statistika organlarida yuridik shaxslarning asosiy faoliyat turini kodlashda ishlatishga yo`naltirilgan.

 

Davlat statistika hisobotlarini taqdim etish tartibini buzganligi uchun ma`muriy jazoga tortilgan shaxslarni hisobga olish tartibi to`g`risida Nizom

Tasdiqlangan sana va soni: 2011 yil 15 apreldagi 19-sonli buyrug`iga ilova (O`zbek tilida tasdiqlangan)

Ushbu Nizom davlat statistika hisobotlarini taqdim etish tartibini buzganligi uchun davlat statistika organlari tomonidan ma`muriy jazoga tortilgan shaxslarni hisobga olishning yagona tartibini belgilaydi.

 

Asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko`rsatkichlar ma`lumotlar bazasini yaratish uchun dinamik qatorlarni tashkil etish va yuritish Tartibi

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2010 yil 4 avgustdagi 22-sonli qarori

Ushbu Tartib O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 13 noyabrdagi "Davlat statistika organlari tizimining dasturiy-texnikaviy ta`minoti va kadrlarining professional malakasi darajasini oshirishga oid qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida"gi PQ-999-sonli qarorini amalga oshirish doirasida tayyorlanib, asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko`rsatkichlar ma`lumotlar bazasini tashkil etish va yuritish jarayonida qo`mita bo`linmalarining o`zaro hamkorlikdagi munosabatlarini va mas`uliyatini, shuningdek dinamik qatorlarni tashkil etish va foydalanishning umumiy qoidalarini belgilaydi.

 

Davlat statistikasi sohasida uslubiy hujjatlarni tuzish bo’yicha birxillashtirilgan talablar va tayyorlash Tartibi

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2010 yil 31 maydagi 17-son qarori (rus tilida tasdiqlangan)

2015 yil 18 martdagi 14 son qarori bilan o`zgartirishlar kiritilgan (rus tilida tasdiqlangan)

Ushbu Tartib O`zbekiston Respublikasi “Davlat statistikasi to`g`risida”gi Qonuni hamda O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 8 yanvardagi 8-sonli “O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi faoliyatini tashkil etish to`g`risida”gi qaroriga muvofiq, xalqaro standartlarga mos keladigan yagona statistika metodologiyasini rivojlantirishda va statistika faoliyatini tashkil etishni takomillashtirishda idoraviy xarakterdagi me`yoriy hujjatlarni tayyorlash, kelishish va qabul qilish bo`yicha umumiy qoidalarni o`rnatish maqsadida ishlab chiqilgan.