Xizmatlar sohasi statistikasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

 

Ishlab chiqarilgan (ko’rsatilgan), shu jumladan qishloq joylarida ko’rsatilgan xizmatlarning statistic xisobi bo’yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 19 maydagi 5-son qaroriga ilova

O’zbekiston Respublikasining “Davlat statistikasi to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq, ishlab chiqarilgan (ko’rsatilgan), shu jumladan qishloq joylarida ko’rsatilgan xizmatlarning asosiy turlarini rivozlantirish xolati bo’yicha statistic malumotlarni shaklantirish uslubiyatini yanada takomilashtirish maqsadida, Davlat statistika qo’mitasi qaror qildi.

 

Avtomobil transporti faoliyatining asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 19 maydagi 4-son qaroriga ilova

O’zbekiston Respublikasining “Davlat statistikasi to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq, avtomobil transporti faoliyatining rivojlanish xolatini statistic xisoda aks etirish bo’yicha statistic malumotlarni shaklantirish uslubiyatini yanada takomilashtirish maqsadida, Davlat statistika qo’mitasi qarori qilindi.