Xizmatlar sohasi statistikasi bo`yicha uslubiy nizomlar ro`yxati

 

Ro`yxatdan o`tgan xizmat ko`rsatuvchi jismoniy shaxslarning tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha uslubiy tavsiyalar

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 25 fevraldagi 8-son qaroriga ilova

 

Avtomobil transporti faoliyati asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha uslubiy nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 16 noyabrdagi 22-son qaroriga ilova

Ushbu  Uslubiy  nizom  avtomobil  transporti  faoliyati  to`g`risidagi  statistik ma`lumotlarni shakllantirish tartibini  belgilaydi va davlat statistika organlarida avtomobil  transportining  asosiy  ko`rsatkichlari  bo`yicha  statistik  ma`lumotlarni shakllantirishda foydalanish uchun mo`ljallangan.

 

Ishlab chiqarilgan (ko’rsatilgan), shu jumladan qishloq joylarida ko’rsatilgan xizmatlarning statistic xisobi bo’yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 19 maydagi 5-son qaroriga ilova

O’zbekiston Respublikasining “Davlat statistikasi to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq, ishlab chiqarilgan (ko’rsatilgan), shu jumladan qishloq joylarida ko’rsatilgan xizmatlarning asosiy turlarini rivozlantirish xolati bo’yicha statistic malumotlarni shaklantirish uslubiyatini yanada takomilashtirish maqsadida, Davlat statistika qo’mitasi qaror qildi.

 

Avtomobil transporti faoliyatining asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha uslubiy Nizom

|rus|

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 19 maydagi 4-son qaroriga ilova

O’zbekiston Respublikasining “Davlat statistikasi to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq, avtomobil transporti faoliyatining rivojlanish xolatini statistic xisoda aks etirish bo’yicha statistic malumotlarni shaklantirish uslubiyatini yanada takomilashtirish maqsadida, Davlat statistika qo’mitasi qarori qilindi.