Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Demografiya va mehnat

Tasdiqlangan sana va soni: 2020 yil 28 fevraldagi 4–sonli qarori

Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 31 maydagi 8–sonli qaroriga ilova

2015 yil 23 yanvardagi 2- son qarori bilan o`zgartirishlar kiritilgan O`zbek tilida tasdiqlangan

Tasdiqlangan sana va soni: 2013 yil 2 iyuldagi 6–sonli qaroriga ilova O`zbek tilida tasdiqlangan

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 4 maydagi 13–sonli qaroriga ilova