Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Investitsiyalar va qurilish

Tasdiqlangan sana va soni: 2020- yil 30- noyabrdagi 44- sonli qaror

Tasdiqlangan sana va soni: 2020- yil 30- noyabrdagi 43- sonli qaror

Tasdiqlangan sana va soni: 2020- yil 27- avgustdagi 27- sonli qarori

Tasdiqlangan sana va soni: 2020- yil 28- fevraldagi 5- sonli qarori

(Tasdiqlangan sana va soni: 2015- yil 2- apreldagi 5- sonli qaroriga ilova (rus tilida tasdiqlangan))

(2018- yil 30- apreldagi 11- son qarori bilan o`zgartirishlar kiritilgan)