Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Investitsiyalar va qurilish

Tasdiqlangan sana va soni: 2020 yil 27 avgustdagi 27-sonli qarori

Tasdiqlangan sana va soni: 2020 yil 28 fevraldagi 5-sonli qarori

(Tasdiqlangan sana va soni: 2015 yil 2 apreldagi 5-sonli qaroriga ilova (rus tilida tasdiqlangan))

(2018 yil 30 apreldagi 11 son qarori bilan o`zgartirishlar kiritilgan)

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 22 iyundagi 7-sonli qaroriga ilova

2018 yil 26 yanvardagi 2 - son qaror bilan o`zgartirish kiritilgan

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 23 iyuldagi 14 sonli qaroriga ILOVA