Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Milliy hisoblar

2020 yil 29 avgust 31-son qaror

2021 yil 30 aprel 15-son qaror

2021 yil 31 mart 9-son qaror

2020 yil 30 sentyabr 33-son qaror

2020 yil 31 martdagi 6-sonli qaroriga 1-ilova