Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

2019 yil 30 sentabrdagi 41-sonli qaroriga ilova

Turizm  yordamchi  hisobini  shakllantirish  bo’yicha  mazkur Uslubiy nizom "Milliy hisoblar tizimi -2008"  konsepsiyalari  va "Turizm statistikasi  bo’yicha xalqaro  tavsiyalar  - 2008", "Turizm yordamchi hisoblari:  tavsiya  qilingan uslubiy  asos - 2008" kabi xalqaro andozalarga  asoslangan  bo’lib,  O'zbekiston  Respublikasi davlat statistika  qo’mitasi  tomonidan  turizm  yordamchi  xisobini shakllantirish  tartibini  belgilaydi.