Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

2019 yil 31 oktabrdagi 42-sonli qaroriga ilova

Bilvosita o‘lchanadigan moliyaviy vositachilik xizmatlari ishlab chiqarishini hisoblash bo‘yicha ushbu Uslubiy nizom  O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining statistika uslubiyatida xalqaro standartlarni joriy qilish bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlari doirasida Milliy hisoblar tizimi – 2008 uslubiyatiga muvofiq ishlab chiqilgan.