Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 2 noyabrdagi 22-sonli qaroriga ilova

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 19 yanvardagi 1- son qarori

2020 yil 28-fevraldagi 2-qaror bilan o'zgartirish kirirtilgan

Tasdiqlangan sana va soni: 2019 yil 22 fevraldagi 6- son qarori