Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Turmush darajasi va ijtimoiy soha

Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 18 yanvardagi 1-sonli qaroriga ilova

Tasdiqlangan sana va soni: 2013 yil 28 maydagi 5-sonli qaroriga ilova

Tasdiqlangan sana va soni: 2016 yil 30 iyundagi 10-sonli qaror iga ilova

Tasdiqlangan sana va soni: 2017 yil 27 fevraldagi 11-sonli qaror iga ilova

Tasdiqlangan sana va soni: 2018 yil 30 apreldagi 9-sonli qaror iga ilova